måndag 18 december 2017

Gudinna Neftys - Lucka 18

Nyckelord: Det nya, beskydd, oskuldsfullhet

https://en.wikipedia.org/wiki/Nephthys
Neftys välsignelse: Må du se världen med det inre barnets oskuldsfulla ögon.

Oavsett fysisk ålder bär vi alltid vårt inre barn med oss. Detta barn är symbolen för oskuldsfullhet
och känner endast tillit till och förundran för den värld som det föds in i. Ofta glömmer vi barnet inom oss och låter den rationella mognaden staka ut livet för oss. Men att glömma barnet är att glömma allt det som gör livet magiskt och stort.
Att glömma barnet är att upphöra att fascineras, att stänga dörren till fantasin och kreativiteten och att blunda för alla de mirakel som livet innehåller.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Neftys
Vi kan be Neftys att vi ska se världen med barnets friska ögon, att vi ska våga välkomna varje varje ny dag med tillförsikt och glädje och att vi ska lyckas möta varje ny relation med en äkta nyfikenhet och ett genuint intresse.
 Vi kan be Neftys att vi ska våga leka mer och att vi ska ersätta alla måsten med lust och all sorg med passion och skratt. "Ni kommer att bli som barn på nytt" Om Jesu önskan var att vi skulle bli som barn måste det också vara vår önskan.

http://orderwhitemoon.org/goddess/Nephthys/
Texten är hämtad ur Isis hemlighet - Egyptisk visdom och magi  (Niclas Thörn & Ulf Andersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar