fredag 22 december 2017

Guden Thoth - lucka 22

Nyckelord: Visdom, magi, insikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thot

Thots välsignelse: Må hela ditt liv vibrera och fylla av visdom och insikt

Endast den som förstår sig själv och därför inte gör motstånd mot livet som en del av det gudomliga visdomen. Den sanna visdomen är en del av universum och går långt bortom det världen betecknar som visdom. Den sanna visdomen ger den förståelse som krävs för att vi ska se livet ur ett andligt perspektiv och därmed varken se separation, olycka, rädsla, eller lidande. Den sanna visdomen iaktar endast och vet att det

http://www.crystalinks.co

Låt Thot berätta för dig om de instinkter som kan hämtas genom det andliga seendet och den förståelse som kan vinnas genom magins försorg. Thot hämtar i varje ögonblick visdom från det gudomliga och han vill att du ska göra detsamma. Se inte längre på världen endast genom dina fysiska ögon. Se med visdomens ögon och gläds över det du ser. Thot ser inte längre lidande, smärta rädsla och skuld och därför behöver du inte heller göra det. Den sanna visdomen och den verkliga magin är det enda som attraherar Thoth och därför det enda han äger. 
Låt ditt magiska liv börja nu.
Skjut inte längre upp din förening med det högsta. Låt hela ditt liv vibrera och fyllas av visdom och insikt


a wall painting from the tomb of Queen Nefertari in the Valley of Kings


http://www.yorkpress.co.uk/news/13785540.Meet_the_York_expert_bringing_the_voices_of_ancient_Egypt_to_life/

Texten hämtad från Isis hemlighet - Egyptisk visdom och Magi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar