torsdag 14 december 2017

Guden Re - lucka 14

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ra_(gud)
Solguden Ra/Re/Rah

Nyckelord: Ledarskap, föregångare, övergripande seende

Res välsignelse: Må du förstå att det är genom att vända dig till ett högre  inre ledarskap som världen och ditt liv kommer att transformeras

Ibland är vi övertygade om att det vi har framför oss kommer att bli betydligt svårare och mer krävande än det som ligger bakom oss.
Ofta känns det som om det förflutna på något sätt innebar mer enkelhet och trygghet. Men morgondagen kan endast bli sådan som vi gör den.
När vi utvecklar vår förmåga att lyssna inåt kommer morgondagen aldrig att bli lik gårdagen och därmed kommer vi aldrig mer att att bli likadana som vi varit. Det är genom att vända oss till ett högre inre ledarskap som världen och vårt liv kommer att transformeras.

http://www.liberallifestyles.com/?p=147827
Vi kan be Re hjälpa oss förstå att vi alltid har en ledare inom oss som på all sätt är en föregångare och en verklig förebild.
 Det gudomliga lever inom oss och det är till det gudomliga vi behöver sätta vår tillit.
I tiden och rummet finns det alltid aspekter som kommer att ge oss en känsla av förlust och få oss att uppleva att vi är sårbara och svaga. Men dessa känslor är en effekt av vilken inre ledare vi väljer att följa.
Det gudomliga inom oss kommer aldrig att leda oss i smärta och lidande. Inte heller kommer det att be om förlust och om offergåvor. Följ det gudomliga inom dig, och det övergripande seendet kommer att bli din enda verklighet.

http://www.experience-ancient-egypt.com/egyptian-religion-
mythology/egyptian-gods-and-goddesses/egyptian-god-ra
Texten är hämtad ur Isis hemlighet - egyptisk visdom och Magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar