fredag 15 december 2017

Guden Geb- lucka 15

https://sv.wikipedia.org/wiki/Geb

Nyckelord: Tillväxt, ny kraft, blomstring

Gebs välsignelse: Må du inse att alla problem upphör när sommarens värme är mer önskad än vinterns kyla

Utan att ta till överdrifter är det lätt att erkänna att livet emellanåt ter sig kallt och bistert.
Det kan kännas som om allt allt det naturliga och vackra inom oss har stelnat och frusit till is. Många av oss känner då och då på detta sätt. När sinnet endast upplever kyla i varje ögonblick är livet fullt naturligt inte till sin fördel och vi ser inte allt det vackra omkring oss. Men vad är det egentligen som gör att vintern griper tag om våra hjärtan och vad är det som ser till att sommaren lämnar oss? Känns det inte som om det alltid är någonting utanför oss som skapar detta tillstånd? Ibland kan det verka som om det är andra människor som är ansvariga för kylan, och ibland är det en viss situation som tycks vara orsaken.

https://sv.wikipedia.org/wiki/KV14
Vi kan be Geb hjälpa oss att åter få uppleva sommarens värme och än en gång få se alla växternas  och trädens skönhet.
Vi är ensamma ansvariga för våra upplevelser och det enda vi behöver göra är att säga sanningen om det för att solens strålar ska tina upp våra frusna kroppar.
Geb hjälper oss året runt bära fröna till en utveckling och tillväxt inom oss och endast uppleva det som symboliserar ljus och värme.
Låt ditt sinne bli påmint om att alla problem upphör när sommaren är mer önskad än vintern.
Du är inte offer för omständigheterna.
Du skapar själv den årstid du önskar inom dig.

http://www.egyptolog.dk/Guder/G%20alle%20guder/G.htm

Texten är hämtad ur Isis hemlighet - Egyptisk Visdom och Magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar