lördag 25 januari 2014

Varför får inte barn vara sjuka...

 ... och därmed skaffa sig en naturlig motståndskraft?

Nu har det då hänt igen att ett ovaccinerat barn skaffat sig mässling utomlands. Och vad gör de då i det nu så fruktansvärt drabbade Lojo? Jo de sätter ungarna i karantän!? Varför inte ta vara på tillfället och ge dem en naturlig vaccination? Femti procent av barnen i Lojo är ovaccinerade, vilket ju innebär en risk om de insjuknar som vuxna. Men mässling, precis som de flesta andra sjukdomar får ett mångt lindrigare förlopp om man insjuknar som barn. Och därför såg man faktiskt tidigare till att utsätta sina barn för smitta genast en epidemi var på gång, att försöka undvika smitta ansågs dumdristigt, för då skulle man troligen smittas som vuxen.

Varför skulle mässling vara farligare idag än det var för 50 år sedan? nu när vi har en sån fantastisk sjukvård som har mediciner för allt.

Nej idag får inte ungar vara sjuka, för då måste ju föräldrarna vara hemma ur jobbet för att sköta om sitt sjuka barn.
Det betyder ju förstås att de bör få sjukersättning, och att arbetsgivaren tvingas skaffa vikarie som också kostar pengar.
Någon ska ju också få betalt för vaccinet som pumpas in i de små oskyldiga liven.
Ja, det är en massa pengar inblandade....
Klart det är i samhällsekonomiskt intresse att vi ska vaccinera våra barn!

Men vem bryr sig om hur barnen påverkas av detta?

Är det en slump att alla dessa sk autoimmuna sjukdomarna ökar i mängd och mångfald och söker sig allt lägre ner i åldrarna?

Är det en slump att allergierna ökar?

Jag bara undrar....?

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/01/24/lojo-tiotals-elever-i-karantan-efter-masslingsfall
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar