lördag 8 februari 2014

Den alternativa vårdens dilemma

 Jag har kopierat denna FB-status från en frustrerad kollega, hoppas hen inte misstycker? ;

Folk talar om att sko sig på andras bekostnad. De som utpekas väldigt ofta är olika holistiska terapeuter och healers. Märkligt nog just de samma som SJÄLVA bekostat sin icke-statsunderstödda (=mycket DYRA) utbildning. Samtidigt som de avsaknar varje form av understöd från offentligt håll, inga skattefinansierade löner, inga remisser, inga FPA-ersättningar åt dem som vill ha behandlingen.

Detta är en status som idag fick flera andra sk "alternativa" terapeuter att lossa på tungans band... 

Den därpå följande raska promenaden med den fyrfotade vännen fick fart i tankesmedjan!

Först och främst ställde jag mig frågan; varför kallas jag, eller kallar jag mig själv, alternativ terapeut?

 Jag har en sjukvårdsutbildning och har arbetat mer än 25 år inom den sk statliga sjukvården. Största delen av den tiden har jag skaffat mig erfarenhet inom ambulans och akutsjukvården, men har dessutom arbetat inom psyk och omsorgsvård samt åldringsvården.
Orsaken till varför jag gick från sjukvården till den sk alternativa sidan, kan jag egentligen inte sätta fingret på, men känslan av frustration blev bara större och större. Och ju mera jag fick lära mig om den "ursprungliga" sjukvården (tiden före penicillinet) desto större blev frustrationen och jag blev tvungen att "stiga ur ambulansen".

Visst har vi en bra fungerande akutsjukvård. Vi har duktiga läkare och fantastiskt duktiga kiruger som ständigt lär sig "nya saker", och snart har vi människor som vandrar runt i vårt samhälle fulla med reservdelar, men är de friska?
Vi har dessutom människor som blir allt sjukare.
Dessa stackars patienter nonchaleras ofta från läkarhåll, de är jobbiga och inkräktar på läkarnas dyrbara tid med att ständigt göra onödiga läkarbesök! Patienten kommer om och om igen med allehanda problem, de klagar än på det ena, än det andra. De lider av värk och smärtor av allehanda slag, trötthet, magbesvär, blodtryck, olustkänslor, dimsyn, huvudvärk och kanske sömnbesvär? De kanske har höga kolesterolvärden och höga sockervärden? Vissa kan uppvisa avikande laboratorievärden som förhöjda lever och njurvärden, men vanligtvis har de helt normala laboratorievärden. Och därmed anser läkaren att de är friska, alternativt utbrända! Eller ännu värre att de borde uppsöka psykvården.

Det är då de tröttnat på att inte bli hörda och trodda som de söker sig till den alternativa sidan, tyvärr många gånger fullproppade med allehanda symtomdämpande läkemedel.
Den sk alternativa vården, som ser patienten och ger sig tid att lyssna och som söker orsaken till problemet utan att stirra sig blind på symtomet. Det som kallas holistiskt synsätt :).
Jag kan ju bara tala för mig själv, men min uppgift är inte att misstro patienten, utan min uppgift är att hjälpa patienten!
Den alternativa sidan av vården är den som i dagens läge ofta kallas humbug, kvacksalveri eller annat nedlåtande. Det är den sida av vården som inte är statligt godkänd, och får därmed bekostas helt av den stackars dumförklarade patienten, som nu är i den situationen att hen gör vad som helst för att få hjälp.
Råkar de nämna för läkare att de sökt sig till, eller ännu värre fått hjälp från en kvacksalvare dumförklaras de ännu mera. Dessa kvacksalvare vill ju bara sko sig på den stackars patienten?!

Visst den alternativa vården kostar pengar för patienten. Här finns inga statliga subventioner i form av fpa-ersättningar, varken på behandlingar eller de preparat vi rekommenderar för att stärka kroppens självläkande förmåga. Och precis som kollegan i det inledande citatet säger så har vi inte heller någon statligt betald lön. Lönen är vi tvungna att få från våra kunder. Lägg därtill 24% moms (trots att vården är momsfri i Finland), skatt, pensioner, hyra för lokaliteter mm. Allt detta får vi betala själva. Och jag måste också bara få tillägga; Semester, när fick någon av oss en betald semester senast? :)  Klart det blir kostsamt! Ingen lever av luft allenast, inte ens en alternativ terapeut :)

Men att sko sig? Tanken är skrattretande, med tanke på hur många kunder som gått ut från min mottagningen med subventionerade behandlingspris eller tom gratis, helt enkelt för att jag inte haft hjärta att ta betalt. Jag ställer mig frågan; hur många läkarbesök inom den privata sektorn är gratis?

Skit samma...den tillfredställelse man får från en tacksam klients glädje är många gånger värd mycket mera än ett fett bankkonto!

För något år sen fick jag besök av en reporter på radio-vega. Finland har ju ingen kvacksalverilag som Sverige har, och detta är ju förstås något som efterlyses och som behandlas i riksdagen. Hon vinklade kvacksalverilagsförslaget så att den alternativa vården skulle ges större möjligheter genom lagen. Vi skulle ju tex få behandla cancerpatienter i "samråd med läkare". Skrattretande! Vilken läkare skulle samtycka till eller uppmuntra en patient att söka alternativ vård för cancer? (Utom läkarna i Tyskland som ju faktiskt själva kombinerar båda).
Nej, större monopol för läkemedelsbolagen och läkarna behövs ju absolut, eller?
Det värsta är att en kvacksalverilag skulle frånta en svårt sjuk patienten all möjlighet till eget ansvar för den egna hälsan!
Därmed sagt att om jag drabbas av tex cancer skulle jag begå lagbrott!

Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen. Beslut i riksdagen om ett skatteavdrag, ett botavdrag, som ger den enskilda patienten möjlighet att välja den behandlingsform hen får hjälp av!
Varför ska vi i Finland behöva ha en massa kroniskt sjuka människor, som ska gå sjukskrivna eller sjukpensionerade bara för att de inte ansett sig ha råd till att gå till en "kvacksalvare" för att få hjälp?

I Indien arbetar den "västerländska" sjukvården jämsides med den "österländska" sjukvården, den hos oss kallade alternativa medicinen (örtmedicin, ayur veda, yoga, zonterapi, massage mm). Den ursprungliga medicinen som också användes av de första läkarna innan penicillinet och läkemedlen fick genomslagskraft. Dessa kan samsas och remittera patienter till varandra, vilket i praktiken betyder att de ser till patientens bästa  och arbetar för patientens optimala hälsa!
Varför är inte detta möjligt hos oss?

Och jag kommer tillbaka till frågan;
 Varför kallar jag mig själv alternativ terapeut? då det kanske är de syntetiska läkemedlen som är ett alternativ till snabb lindring av symtom medan den holistiska behandlingen är den behandling som ser till helheten och botar orsaken.

Visst, vi "alternativa" vårdare arbetar i motvind.
EU lobbar för en massa förbud, bla. mot användadet av örter.
Läkemedelsverken klassar plötsligt de "verkningslösa" örterna för läkemedel och sätter dem på sina listor, men säljer de dem?
Kanske huvudsaken de fås bort från den alternativa marknaden?

Det luktar hi och bedrägeri lång väg....

En avslutande fråga; Vem är det månne som skor sig???
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar