måndag 11 december 2017

Gudinnan Renenet - lucka 11

https://en.wikipedia.org/wiki/Renenutet
Nyckelord: Goda tider, överflöd, framgång

Renets välsignelse: Må du tillåta dig själv att vila, glädjas och vara stolt över det du skapat.

Nu är det hög tid att våga skörda det som har såtts! Inom oss lever tvivlet och tveksamheten, men dessa tillstånd kan vi lämna åt sidan och istället låta det goda få manifesteras på alla nivåer. När vi håller fast vid problem kommer överflödet inte att kunna visa sig. Håll inte tillbaka överflödet!
Det är hög tid att låta de tveksamheter och de försvar mot glädjen som finns vila och istället fröjdas över allt det goda.
Tänk så ofta vi går miste om livets fröjder därför att vi låter blicken vila vid dess motsats.

http://lundinorient.se/egyptens-historia/egyptens-gudar/renenutet-renenet/
                                                                                                                  
Vi kan be Renenet hjälpa oss att våga släppa missnöjet och oron och se att det faktiskt är goda tider, att våra ansträngningar har burit frukt och att vi kan tillåta oss att vila, glädjas och vara stolta över det vi har skapat. För vi har banat väg för överflödet och vi har gjort det möjigt för träden att bära frukt.
Idag unnar vi oss att vara verkligt nöjda med oss själva och vår omgivning och tar till oss det faktum att vi faktiskt har kommit långt.
Vi är kanske inte ända framme, men det är dags att skörda nu.

Texten är hämtad ut Isis hemlighet - Egyptisk visdom och magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar