Zonterapi

Det är fantastiskt hur våra kroppar använder sig av olika reflex zoner för att kunna få så mycket självbehandling som möjligt!
 Visst känner vi att vi är sjuka, än här- än där, men hur många ser sambandet mellan de ömmande zonerna och kroppens pockande rop på hjälp? Vi har reflexzoner över hela kroppen, t.o.m. tjocktarmen har  sina egna reflexzoner ! De flesta känner till fotzonerna, en del vet också att örat har egna zoner och ansiktet har egna,osv. Med min massage arbetar jag i princip på alla reflexzoner, men för mera specifika behandlingar använder jag mig av Ansiktszonterapi eller Klassisk Fotzonterapi.


Ansiktszonterapi
är en modern behandlingsteknik med rötter i orientalisk medicin. Kombinerat med zonterapi-teknik från syd-amerikanska indian stammar och modern neuro-anatomisk forskning ger den otroliga behandlingsresultat!Metoden strävar till att i huvudsak behandla sjukdoms-orsaken. Istället för fokusering på symtom behandling, analyseras de fysiska organiska och emotionella tillstånden i kroppen. Behandlingen riktas till de obalanser som framkallat sjukdomstillståndet.Med ansiktszonterapi är det möjligt att påverka det centrala nervsystemet, meridianer, blod- och lymfa-cirkulationen så att kroppens elektriska impulser, vitalenergi och blodcirkulation ökar. Ansiktszonterapin kan användas till samma kundgrupper som den klassiska fotzonterapin. Goda resultat har uppnåtts på klienter med Utbrändhet, Stress, Fertilitets problem, Sömnsvårigheter, Dyslexi, Trigeminusneuraligi, Neurologiska sjukdomar som tex Parkinsson o Hjärnskador. Ansiktszonterapin har inga kontrindikationer, utan kan användas av alla, gammal som ung.
Fotzonterapi
är en urgammal behanlingsform med rötter i akupunkturen. Och det finns belägg för att Zonterapi användes redan på egyptiernas tid.Med zonterapi behandlas i huvudsak klientens fötter, men kroppen har många reflex system, och behandlingen kan förstärkas genom att kombinera flera system. Zonterapeuten behandlar klientens fötter med djupmassage, varvid man söker igenom fötterna efter ömmande reflexer. Behandlingen kan vara ganska smärtsam beroende på hur stora obalanser klienten uppvisar.Med zonterapi stimuleras kroppens själv- läkningsprocess och balansen i kroppen kan återställas och hälsa uppnås.
Priser inklusive 24% moms
Vuxna 45€ /gång (5ggr -200€, 11ggr- 450€)
Studerande och pensionärer 40€ /gång