Meridian/Bindvävs Massage

Meridian/Bindvävs massage

Min Massageform är ett ypperligt sätt att förebygga sjukdomar och hålla kroppen rörlig och smärtfri!

Det är en massage form som jag utarbetat och som växt fram under en längre tid. Dels på grund av de kurser jag tagit del av, men främst efter min egen kropps signaler, och hur den svarat på de behandlingar jag själv fått. Genom att massera hela kroppen så stimuleras meridianer, akupunktur punkter, bindväv, lymfasystem och kroppens reflex-zoner. Därtill använder jag acupressur och arbetar djupt ner i musklerna.
Spänningar och blockeringar i kroppens muskler och bindväv löses upp. Massagen upplevs av en del som smärtsam, detta beroende på hur spänd muskulaturen är, och hur mycket slaggprodukter som är lagrade i bindväven. 
 Min massage har visat sig vara mycket effektiv vid kroniska smärttillstånd som fibromyalgi och reuma, redan efter några gångers behandling känns kroppen mjukare och rörligare, dessutom avtar smärtorna.
Vid fibromyalgi får man dock räkna med att besvären förvärras märkbart efter de första behandlingarna, för att så småningom bli bättre. För att få varaktiga resultat krävs vanligen många behandlingar.
Vid akuta smärt tillstånd som tex ryggskott krävs vanligen bara en eller ett fåtal behandlingar. Massagen frisätter kroppens endorfiner, och oxytociner,  varvid många klienter upplever att de blir lite upprymda och "höga" efter behandlingen. Viktigt är att dricka mycket vatten efter behandlingen .

Pris endast 50€/timme inkl. moms 23% (priset gäller tillsv.)
Köp ett stämpelkort för 500€ och få totalt 11 timmars massage