Vad är bindväv?

Bindvävnaden-kroppens soptipp
Raimo Heino, Nya naturläkarboken, raben prisma 1998
Bindvävnaden utgör transportsträckan mellan blodkärlen och organcellerna. Bindväven fungerar som ett reningsfilter och kan aktivt ta hand om ämnen som annars skulle kunna skada organcellerna i kroppen (Pischinger). Den är en levande substans med en egen ämnesomsättning. Det är i bindväven som mycket av den tysta kampen mellan sjukdom och hälsa sker.
Hippokrates , läkekonstens fader och humoralpatologins företrädare, fastslog att "hälsan beror i första hand på kroppsvätskornas beskaffenhet" -och dessa kroppsvätskor har mycket av sitt ursprung i bindvävnaden - något man än idag ler oförstående åt från skolmedicinskt håll. Nästan alla organceller i kroppen får sina nödvändiga ämnen via den bindvävssubstans som omger dem. Många ämnen som lämnar blodbanorna och ska fram till kroppens olika celler måste alltså passera bindväven. På omvänt sätt passerar de slaggämnen som organcellerna bildat bindväven. Från bindväven transporteras de bort antingen via blodkärlen eller lymfkärlen.
I bindväven finns det karakteristiska celler som kallas för fibrocyter. Dessa celler anses bilda dess elastiska trådar (kollagen och elastin) som till sin arkitektur bildar ett nätliknande mönster. Massan består av olika sockerarter och äggviteämnen som bildar en geléliknande massa. Denna massa tillåter transport av näring, hormoner och gifter mellan kroppens celler och blodet.
Inom naturläkekonsten talar man om sol- och gelstadie i denna massa. Solstadiet är det normala tillståndet i bindväven då massan inte är stelnad utan befinner sig i flytande tillstånd. Gelstadiet är ett sjukligt tillstånd, då kan den amorfa massan som är väldigt trögflytande inte släppa igenom näring eller slaggämnen. ex.på gelstadie är myogeloser eller muskelknutor.
Med hjälp av massage kan man få dessa hårdnader att gå över i solstadie. I bindvävnaden finns också många olika celler som var för sig är specialiserade på att "äta upp"(fagocytera) eller på annat aktivt sätt oskadligöra främmande ämnen. Man kan dra slutsatsen att om bindvävnaden i sin funktion blockeras eller slaggas igen, så kommer organcellerna att leva i en sjuk miljö. Dessa celler kan inte längre uppfylla sin funktion. Detta medför att olika sjukdomar kan uppstå i respektive organ i kroppen.
Helt naturligt ökar slaggansamlingen i bindväven med åren, och är troligen en av de faktorer som har att göra med åldrandets prosesser hos människan.