tisdag 12 december 2017

Gudinna Hemsut - lucka 12

https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-
illustration-hemsut-ancient-egyptian-goddess-
735036223?
src=00mjJElUzJi2MrwQo6pcEg-1-61

Nyckelord: Försvar, beskydd, öde

Hemsut välsignelse: Må du vila i att det inte finns någonting du behöver försvara dig mot

I den här världen finns det ingenting som inte har två sidor. Ju mer vi undersöker vår egen värld och de symboler, relationer och situationer som den rymmer, desto tydligare blir det att allt är både positivt och negativt. Eller ännu hellre, i sig självt neutralt, eftersom det måste bedömas och värderas innan ett epitet kan sättas.

Vi använder stora mängder tid och energi till att skapa, förstärka och upprätthålla de psykoöogiska och känslomässiga försvar som vi upplever oss vara så beroende av. Detta är inget som vi behöver dölja för oss själva. Alla gör vi det. Det är fullständigt normalt.
Vi försvarar oss mot besvikelser, mot en otrygg framtid, mot "negativa" upplevelser, mot de fantasier som vi inte ser som "normala" mot skuld och rädslotankar med mera. Många av oss går omkring med en gnagande känsla av att det när som helst an ske något oroväckande och emotionellt påfrestande.
http://themythicarchives.tumblr.com/page/32
Ju mera vi iakttar vårt sinne desto tydligare blir det att olika försvarslinjer ständigt är närvarande. Och eftersom försvar åstadkommer det vi försöker undvika, blir det uppenbart varför rädsla, i dess många olika former, ofta är närvarande under våra dagar.
Vila i att det inte finns någonting du behöver försvara dig mot. För ingenting kan åsamka dig smärta förutom dina egna tankar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hemsut
http://www.egyptiangods.co.uk/hemsut.htm

Texten är hämtad ut Isis hemlighet - Egyptisk visdom och magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar