torsdag 21 december 2017

Gudinnan Hathor - lucka 21

Nyckelord: Kärlek, njutning
http://twice.se/inspiration-
egyptiska-gudar.html

Hathors välsignelse: Må du se att du är värd att njuta och att älska

När det inte finns några illusioner kvar och ingenting som längre hindrar det gudomliga att uttrycka sig i livet uppstår den sanna kärleken. Den sanna kärleken kommer naturligt in i ens liv då dragningskraften till kärlekens motsats avtar.
När självinsikten och visdomen expanderar och fyller livsrummet blir den sanna kärleken en naturlig del av varandet, på många sätt det enda naturliga inslaget. Detta tillstånd kan kännas avlägset och alltför abstrakt för att verka meningsfullt. Men andlig storhet är endast möjlig när vi upplever kärlek.

https://se.dreamstime.com/photos-images/hathor.html

Hathor vet att det är kärleken som är själva grunden till livet. Hon vet att de illusioner och tankar som människan upplever endast existerar därför att människan inte tar steget och närmar sig det som ligger bortom den fysiska verkligheten. Hathor vet att kärleken är den ursprungliga kraften och att hennes liv utan den endast innehåller rädsla, skuld och förvirring. Så tillåt dig själv att njuta av ditt liv helt och fullt. Låt ingen annan än du själv få bestämma över ditt liv. Du är värd att njuta och du är värd att älska!
http://svenskagnostiskabiblioteket.se/wordpress/?m=20170814
Texten hämtad från Isis hemlighet - Egyptisk visdom och Magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar