torsdag 7 december 2017

Gud(inna) Ptah- lucka 7

http://www.egyptenspecialisten.se
/Egypten/Egyptens_gudar.html
Nyckelord: Skapande, kreativitet, förnyelse

Ptahs välsignelse: Må du vara en del av det kreativa flödet

Vi är alla sant kreativa och skapande varelser och det finns ingenting som vi inte kan åstadkomma eller skapa. Men alla människor väljer inte att ta tillvara den kreativa skapande förmågan som vi alla naturligt äger. Många av oss begraver  den i tidig ålder och väljer  att hellre låta det rationella sinnet vara den styrande och rådande makten. Det är på något sätt som om kreativiteten inte är tillräckligt fin, eller som om den tillhör en infantilare del av livet och inte riktigt hör hemma en vuxen och "mogen" människas liv.

http://www.mytologi.nu/ptah.html
Vi kan be Ptah hjälpa oss att våga bejaka vår kreativa kraft så att vårt liv ständigt förnyas och föryngras, För det är i denna kreativa kraft som våra sant unika egenskaper kan blomstra.
Om vi inte är en del av det kreativa flödet snörps vår livskraft och den naturliga passionen och lusten vissnar och dör.
Vi kan be Ptah hjälpa oss att se det kreativa skapandet som en tillgång i livet. En kraft som åstadkommer dynamiska relationer, mirakulösa omständigheter och underbara skapelser. För vad finns egentligen inom oss om vi inte ger vår naturliga kreativitet den plats den önskar?
Kan vi leva som de obegränsade enastående varelser vi faktiskt är utan den?

https://no.wikipedia.org/wiki/Ptah
Texten är hämtad från Isis hemlighet - Egyptisk visdom och Magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson 2006, de hänvisar till Ptah som gudinna, men annorstädes som Gud.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar