måndag 4 december 2017

Guden Osiris - lucka 4

Nyckelord: Pånyttfödelse, stabilitet, helhet

Osiris välsignelse: Må du förstå att ditt liv alltid kan börja på nytt

Varje ny dag ger oss en möjlighet att födas på nytt. Varje ny situation, hur smärtsam den än kan vara,
ger oss möjlighet att se med nya ögon på livet att växa i förståelse av oss själva och andra.
https://no.wikipedia.org/wiki/Oldtidens_egyptiske_religion
Hur mycket vi än kämpar emot kan vi aldrig stå emot den transformation som vill fylla våra ådror med nytt blod och skänka våra trötta sinnen ny kraft. Genom pånyttfödelsen ser vi allting ur ett nytt perspektiv och det förgångna kan inte längre nå oss. Ibland kan det kännas som om livet saknar mening, och allt är bara tungt och svårt. Vet då att i nästa ögonblick kan du födas på nytt och att detta nya ögonblick kan ge dig allt det du tillfälligtvis känner att du saknar
 
http://lundinorient.se/egyptens-historia/egyptens-gudar/osiris/
Vi kan be Osiris hjälpa oss att förstå att vårt liv alltid kan börja på nytt. Att förstå att varje avslut innebär en ny början.
Låt Osiris visa dig att du har den kraft som du behöver för att i varje ögonblick ta emot en ny fas med öppna armar. Oavsett vad som sker omkring dig, och oavsett hur svårt och problematiskt något kan verka kommer det alltid en ny dag. En dag som bär med sig all den förståelse och insikt som kommer att stilla ditt hjärta och upplysa din själ.
Vi behöver alla födas på nytt, ta av oss det förflutnas bojor och börja vårt nya liv.
En ny dag, ett nytt liv.
Låt varje nytt ögonblick fyllas av pånyttfödelsens medvetenhet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Osiris

Texten är hämtad från Isis hemlighet - Egyptisk visdom och Magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson 2006)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar