onsdag 6 december 2017

Gudinnan Bastet - lucka 6

Nyckelord: Frihet, oberoende, beskydd, mod

Bastets välsignelse: Må du leva ditt liv i personlig frihet och själsligt oberoende
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastet

Att våga leva i enlighet med sin egen önskan är inte alltid helt enkelt.
Samhället är tydligt med hur det vill att vi ska vara och verka. Alla sociala regler, både uttalade och outtalade, vittnar om de krav som existerar. Detta kan för många av oss ibland kännas som en allt för stor tyngd på våra axlar. Vi kan uppleva det som som att vi har svårt att andas och att vi är förvirrade, låsta och vilsna.
Detta visar att den individuella friheten inte är helt lätt att manifestera. . Nästan alla av oss känner att vi har någon aspekt i våra liv som gör att vi inte kan uppleva den frihet som vi så hett eftertraktar. Även om vi rent intellektuellt vet att vi faktiskt är fria att leva livet precis på det sätt vi önskar, vittnar i många fall det liv vi lever om något annat.

http://www.landofpyramids.org/bastet.htm
Vi kan be Bastet hjälpa oss att våga leva våra liv i personlig frihet. Vi kan berätta för henne om de hinder för vår personliga frihet som vi upplever att vi har.
Vi kan berätta för henne om våra måsten, våra krav på oss själva och andra och de många ansvarsområden som tynger oss. Bastets enda önskan är att vi ska våga leva som fria individer . Hon vill att vi ska förstå att allt kommer att klarna för oss och att alla problem kommer att upplösas när vi vågar leva ett liv i fullständigt oberoende.
Våga ta steget tillsammans med Bastet.
Vila i förvissningen om att du har Bastets beskydd och att mötet med det nya, det som ännu är okänt för dig, kommer att bli en välsignelse.

https://lundinorient.wordpress.com/praktiska-tips/historia/gudar-gudinnor/kattgudinnan-bastet/
Texten är hämtad från Isis Hemlighet - Egyptisk visdom och Magi
På svenska https://sv.wikipedia.org/wiki/Bastet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar