lördag 16 december 2017

Gudinnan Nut - lucka 16

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nut
Nyckelord: Gränsdragning, integritet, närande

Nuts välsignelse: Må du våga och klara av att sätta och upprätthålla personliga gränser

Att våga och klara av att sätta och upprätthålla personliga gränser är av största vikt för vårt välbefinnande.
När vi sätter gränser skapar vi vår personliga sfär och visar oss själva och vår omvärld  vilka vi är, vilka våra behov är och hur vi vill bli behandlade. Men för många är detta inte en helt lätt utmaning,. Ofta är vi inte medvetna om hur våra behov verkligen ser ut.
Medvetandegör vad du vill och vad du behöver.


http://i-cias.com/e.o/nut.htm
Vi kan be Nut hjälpa oss att nära de positiva gränserna vi har mot det som vi upplever inte är bra för oss eller som vi inte för tillfället önskar ha i vårt liv. Kom ihåg att inga behov är felaktiga eller inkorrekta. Att börja skapa livsbejakande mönster kommer att ge dig mer än vad du kanske just nu anar. 
Du  kan bara bli osårbar om du lär dig att förstå vem du är. 
Du kan endast förstå dig själv om du kan börja bejaka alla delar av dig själv. 
Det är inte bara du som vinner på det -även din omgivning kommer att må bättre.
Ta för dig av livet istället för att ta åt dig av det.

https://hiveminer.com/Tags/goddess%2Cnut
Texten är hämtad ur Isis hemlighet - Egyptisk visdom och Magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar