lördag 23 december 2017

Guden Amun -Lucka 23

Nyckelord: Det omedvetna, det fördolda, förvandling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amon

Amuns välsignelse: Må du välkomna det omedvetna och det fördolda

I alla tider har människan varit rädd för att möta sina omedvetna och fördolda delar och aspekter av sinnet.
 Många är berättelser, myter och legender som finner sin grund i detta.
Vi söker och strävar ofta efter att undvika och närma oss det vi inte känner till eftersom vi fruktar och föreställer oss att det endast innehåller mörker och smärta.

http://www.egyptenspecialisten.se/Egypten/Egyptens_gudar.html
Om vi skulle börja närma oss det fördolda, så kommer vi att se att det är genom att befria det "negativa" som dess motsats kan växa sig starkare. Inför de hinder och frågor vi dagligen ställs kan vi  istället för att lösa dem på det de nivåer som vi normalt försöker ta oss an dem, välja att verkligen granska problemet.
Spring inte undan försök inte fly bort eller täcka över. Försök om det är möjligt att stanna kvar. För det är viktigt att minnas att det vid en utmaning endast är de tankar som vi associerar med situationen som är upphov till problemet - aldrig situationen i sig själv.
Välkomna det omedvetna och det fördolda. Tvärtemot vad du kan tro kommer underbara och fantastiska saker att ske i ditt liv.
Ditt liv kommer att förvandlas och du med det.

https://quatr.us/egypt/egyptian-god-amon.htm
Texten är hämtad ur Isis hemlighet - Egyptisk vishet och Magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson)
                                 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar