tisdag 19 december 2017

Gudinna Sekhmet- lucka 19

http://www.egyptenspecialisten.se/
Egypten/Egyptens_gudar.html
Nyckelord: Hälsa, personlig kraft, oberoende

Sekhmets välsignelse: Må du ta makten över ditt eget liv och din egen hälsa

Bestäm dig för att ta makten över ditt eget liv och din egen hälsa. Låt inte skymningen falla över dig. Öppna ögonen och skåda det ljus som ger dig allt.
Låt din riktning tas ut för dig, låt inga investeringar i din kraftlöshet finnas kvar i ditt sinne.
Skåda en ny horisont som är ljus och välkomnande.
Framtiden är din.
Du har kontrollen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sekhmet


Låt Sekhmet berätta för dig om allt det som den personliga kraften och det individuella oberoendet kan ge dig. Att vara stark och oberoende är ditt verkliga tillstånd och din sanna natur. Det är du som äger makten att bestämma hur ditt liv ska vara och vilken väg du ska ta.
Ingen kan ta denna makt ifrån dig.
Men sök kraften där den verkligen finns. Den som söker utanför sig själv kommer endast att finna besvikelse. Den kraft vi söker kommer inte att visa sig förrän vi väljer att lägga kraftlösheten åt sidan.
Med en visshet om vår egen styrka och kraft kan allt det som verkar omöjligt bli vår nya sanning.

http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/
numerous-statues-sekhmet-lioness-goddess-war-unearthed-egypt-007183
Texten är hämtad ur Isis hemlighet - Egyptisk visdom och Magi ( Niclas Thörn och Ulf Andersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar