fredag 8 december 2017

Guden Shu - Lucka 8

https://sv.wikipedia.org/wiki/
Shu_(egyptisk_mytologi)
Nyckelord: Ansvar, sammanhållning, uthållighet

Shus välsignelse: Må du endast bära det ok som du själv väljer att bära

Vad är egentligen ansvar? Vad består detta ansvar av? Hur ser det ut? På vilka nivåer kan vi på vår utvecklingsväg möta denna aspekt? Många av de upplevelser som som vi har på livets stig kan härledas till begreppet ansvar. Givetvis har vi ansvar för de åtaganden vi väljer att göra; vi har ansvar för att ge oss själva och våra barn lämpligt beskydd och så vidare. Men hur visar sig detta på djupare plan?

http://www.experience-ancient-egypt.com/egyptian-religion-mythology/egyptian-gods-and-goddesses/egyptian-god-shu

För vissa människor kan detta koncept bli en tung börda. Många tror att ansvar är något oundvikligt;ett absolut måste. Denna tanke kan väcka kraftlöshet och bygga blockeringar på en mängd områden vilket kan skapa brist på sammanhållning och gemenskap.
På en nivå bär du endast det ok som du själv väljer att bära. Välj därför att betrakta  det du upplever utifrån en befriande, förlåtande attityd. Oavsett vilka beslut du tar kan du alltid välja på nytt.  Det finns ingenting förutom dina egna tankekreationer som binder dig vid någonting. Världen har sett många martyrer komma och gå, men ingen av dem sägs bära den glädje och sorglöshet som är universums verkliga väsen, och som vi alla är en del av. Glöm inte att ingen förutom du själv begär att du ska offra din lycka i någon form. Det sanna ansvarets innebörd kan vi endast  lära oss när vi öppnar dörren till den källa som aldrig upphör att sina.

https://sv.wikipedia.org/wiki/
Shu_(egyptisk_mytologi)
Texten är hämtad från Isis hemlighet - Egyptisk visdom och Magi (Niclas Thörn & Ulf Andersson 2006

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar