måndag 19 december 2016

Lycka

Lucka 19 - Bli din egen lyckas smed säger ordspråket...

Eller som Moder Theresa sa; Det finns ingen nyckel till lycka, den dörren är alltid öppen. 

Lycka är ett val, inte ett resultat.
Inget kan göra dig lycklig innan du väljer att bli lycklig.
Ingen person kan göra dig lycklig innan du beslutar dig för att vara lycklig.
Din Lycka kommer inte att komma till dig, - lyckan kan bara komma från dig! (Ralph Marston)

Ändå går vi och väntar på att lyckan ska ramla över oss?
Bara det och det sker så kommer jag nog att bli lycklig?  
Kanske blir jag lycklig om jag flyttar till en annan plats eller bor med en annan man eller annan kvinna?

Oberoende vart vi flyttar eller med vem vi lever med så kommer vi ju alltid att ha med oss själva. Eller hur?

Lyckan kommer när vi förstår att den enda människan som kan göra oss lyckliga är jag själv och ingen annan.
Bli din egen lyckas smed!

Lycklig är den som lever närvarande i varje stund!
Och lycklig blir man när man söker det positiva i det negativa istället för tvärtom.

Lycklig kan man bli genom att älska mera och hata mindre,
och att oroa sig mindre och dansa mera.
Ju mera man ger och ju mindre man roffar åt sig desto större lyckokänsla ger det.
Och ju mer kreativa och skapande vi är desto lyckligare blir vi, däremot har ingen blivit riktigt lycklig av att skaffa mera prylar?

Ju mera vi skrattar desto lyckligare blir vi!

Tala mindre och lyssna mera!
Räds mindre, våga mera!
Döm mindre och acceptera mera.
I akta mindre och gör istället mera själv.

Och det kanske viktigaste klaga mindre, uppskatta istället dig och din omgivning mera!

Det du ger får du tusenfallt tillbaka!
Allt vi säger kommer tillbaka.
Uttalar vi negativa saker om andra slår det tillbaka på oss själva. Om inte annat i form av den känsla det ger.
Olustkänslan vi känner när vi talar illa om andra kommer inte från den man talar illa om.
Den kommer från ditt inre som talar om för dig att du nu håller på att skapa något riktigt dåligt, och  den försöker uppmana oss att ändra kurs.
De tankar du tänker är den verklighet du skapar. Orden förstärker tanken.

Känslan är din navigator.

Om vi lär oss att leva efter dessa regler är vår lycka gjord! Då kommer vi att attrahera så mycket gott att vi aldrig ens skulle komma på tanken att klaga!

Värt ett försök, eller hur?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar