söndag 21 december 2014

Lucka 21 - Ödmjukhet


Din mjukhet är din styrka!
Mjukhet och styrka är två egenskaper som går mycket bra att förena. Det är två egenskaper som längtar efter att bli förenade.
Det är de två hjärnhalvorna, det manliga och det kvinnliga i oss som vill vara i balans och harmoni till varandra.

Det är en missuppfattning att det ena utesluter det andra, att ödmjukhet är en svaghet, men att vara ödmjuk innebär inte att man är underdånig, obeslutsam eller svag.

Ödmjukhet kommer till en vartefter man växer som människa.
I ungdomen trodde åtminstone jag att jag visste allt, och att min åsikt var den ende rätta.
Men livet lär och så småningom inser man att det kanske finns flera vägar som bär fram till ett mål?

Ödmjukheten kan kanske defineras som villigheten att hela tiden ändra sin ståndpunkt, att hela tiden gå in med inställningen att ta till sig nya tankar och ideer från andra. 
En ödmjuk person blir stark genom att ha förmågan att kunna erkänna sin svaghet och sina misstag.

Använd din inre styrka!
Var ödmjuk i de små tingen såväl som i de stora.

Din ödmjukhet för dig framåt och nya dörrar öppnas för dig. 
Du drar till dig glädje och värme  och du blir medveten om nya möjligheter. Och du skapar en trevligare tillvaro för dig själv och andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar