måndag 25 februari 2013

Ett glas asbest-vatten tack?

glas.jpg (3739 bytes)

Idag kom det på tal igen... denna gång påstås vattenledningarna till Nämpnäs vara av asbest, tidigare har jag hört att ledningarna till Finby är gamla asbeströr? Alla drar samma slutsats, idag sades det att asbeströren troligen är orsak till att så många Nämpnäsbor drabbas av cancer. Samma slutsats har jag hört flera gånger förr om Finby, och antalet cancerfall. Märkvärdigt, tycker jag, att det kan få fortgå!?
Asbest har varit förbjudet i många år, men vi Närpesbor erbjuds asbestvatten direkt ur kran... friskt, rent vatten dock levererat via asbeströr... men de ska ju vara så gamla, så de har blivit "ofarliga". Alla vet väl hur rinnande vatten orsakar erosion? eller??? Vart far det som lösgörs ur ledningarna då?
Ett argument är också att rören skulle bli för dyra att byta ut... Vet de som uttalar det argumentet vad cancervården kostar samhället idag? Klart är åtminstone att Närpeskommun toppar statistiken vad gäller cancer. Var ligger orsaken till detta? Och framförallt vem är ansvarig??? Jag hoppas någon av våra politiker vågar  ta sitt ansvar i denna fråga. Skönt att få det sagt!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Asbest
http://www.av.se/teman/asbest/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar